לתאר את המניעים כדי להבין, לתקשר ולזכור אותם.

דרך פשוטה לתאר מניע היא עם הצהרה המכילה:

  • תיאור קצר של המצב (תצפית)
  • תיאור של מה צריך (חסר) ביחס למצב

כאשר יש מחלוקת לגבי מה שצריך, זה עוזר להתרחק מפתרונות ספציפיים.

דוגמה להצהרת מניע:

“המטבח מבולגן: אין כוסות נקיות, הכיור מלא כלים, ולא ניתן לתפוס במהירות קפה ולחזור חזרה לעבודה. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו יכולים לשמור על המטבח במצב שמיש.”

הצהרת המניע לוכדת בדיוק מספיק מידע כדי לתקשר את הצורך בפעולה או החלטה. מידע נוסף על מנת לגלות היקף ופרטים של המניע ניתן לרשום בנספח.

מניע יכול להיות מתואר כבעיה או הזדמנות, בהתאם לפרספקטיבה של האדם או הקבוצה.

▶ קבלת החלטה בהסכמה
◀ ניווט דרך מתח
▲ יצירה משותפת ופיתוח