סקירה סדירה של הסכמים היא נוהג חיוני עבור ארגון לומד; פיתוח תמידי של כל ההסכמים, ומניעת בזבוז:

 • להסתגל להקשר משתנה
 • שילוב למידה:
  • כיצד הסכם זה עזר לנו?
  • כיצד ניתן לשפר הסכם זה?
  • האם יש סיבה למה לא להמשיך עם הסכם זה?

left,fit

 • הכנה

  • תזמון מועד לסקירה
  • לוודא שהמידע הנחוץ זמין
 • בהמשך

  • להסכים על תאריך הבחינה הבאה
  • תיעוד / רישום הודעות
  • מעקב אחר משימות והחלטות
  • השפעות על הסכמים נלווים
 • הערכת הסכמים יכולה להיות פשוטה כמו בדיקה האם זה עדיין רלוונטי, ואין הסתייגות להשאיר את ההסכם כפי שהוא
 • הסכמים לעיתים קרובות נסקרים שוב בפגישות מדיניות
 • לפעמים זה מועיל לתזמן פגישה ייעודית לסקירה של הסכם
 • התאמת תדירות הסקירות על פי הצורך
 • עריכת סקירה מוקדם יותר אם יש צורך
 • אלמנטים של תהליך זה יכולים לשמש גם אנשים כדי להעריך את ההחלטות שהם עושים

▶ אלה שמושפעים מחליטים
◀ פתירת הסתייגויות
▲ יצירה משותפת ופיתוח