הזמינו את כולם ליצור ולהריץ ניסויים לפיתוח הארגון.

  • זהו את המניע עבור משיכה של תבניות S3
  • תזמנו אירועי מרחב פתוח באופן סדיר:
    • הזמינו את כל החברים ליצור ולהריץ ניסויים
    • הגדירו מגבלות עבור ניסויים: למשל עקרונות S3
    • סיקרו ולימדו מן הניסויים במרחב הפתוח הבא
    • חיזרו על התהליך

▶ שיפור תמידי של תהליך העבודה
◀ הזמינו את השינוי
▲ הכנסת S3