Operations Backlog: רשימה גלויה של פריטי עבודה (תוצרים) שלא הושלמו (בדרך כלל מתועדפים).

Sociocratic Circle-Organisation Method (SCM): שיטת ממשל שוויונית לארגונים המבוססים על חשיבה סוציוקרטית, שפותחה בהולנד על ידי ג’רארד אננדנבורג.

אוטונומיה-חלקית: האוטונומיה של אנשים ליצור ערך, מוגבלת על ידי המגבלות של התחום (כולל ההשפעה של המאציל ושל הנציגים), ועל ידי הסתייגויות מאחרים.

אחראי על (פ.): לקחת אחריות על משהו.

אחריותיות (עיקרון): להיענות כשמשהו נדרש, עשו את מה שהסכמתם לעשות וקחו בעלות על מהלך הארגון.

אסטרטגיה: גישה ברמה גבוהה של איך אנשים ייצרו ערך על מנת לקחת אחריות בהצלחה עבור תחום.

ארגון: קבוצת אנשים המשתפים פעולה לקראת מניע (או יעד) משותף.

בזבוז: כל דבר לא הכרחי עבור — או עומד בדרך ל — מענה אפקטיבי (יותר) למניע.

בקלוג - צבר, רשימת מטלות: A list of (often prioritized) uncompleted work items (deliverables), or (drivers) that need to be addressed.

בקלוג מדיניות: רשימה גלוייה מתועדפת של פריטים (מניעים) הקשורים למדיניות התחום ודורשים תשומת לב.

האצלת סמכויות: הענקת הסמכות על ידי צד אחד (המאציל) לאחר (המואצל) כדי לתת דין וחשבון לתחום, (כלומר לעשות דברים מסוימים ו/או לקבל החלטות מסוימות), אשר עבורם המאציל שומר על אחריות כוללת.

הסכם: הסכמה על קו מנחה, תהליך או פרוטוקול שנועד להנחות את הזרימה של הערך.

הסכמה (עקרון): העלה, חפש ופתור הסתייגויות להחלטות ופעולות.

הסתייגות: הסיבה_מדוע עשיית משהו עומדת בדרך של מענה אפקטיבי (יותר) למניע ארגוני (כלומר דרישה ארגונית).

הצהרת מניע: סיכום קצר אך מקיף של המידע הדרוש להבנת המניע.

התאמה: התהליך של הבאת הפעולות של כל החלקים של ארגון בקנה אחד עם יעדי הארגון.

התארגנות-עצמית: אנשים המארגנים עבודה במסגרת המגבלות שהוגדרו באמצעות מדיניות.

זרימה של ערך: תוצרים עוברים דרך ארגון לכיוון הלקוחות או בעלי עניין אחרים.

חשש: הדעה שלעשות משהו (אפילו בהעדר הסתייגויות) ** עשוי ** לעמוד בדרך למענה יעיל (יותר) למניע הארגוני.

יומן: מערכת (דיגיטלית) לאחסון כל המידע הרלוונטי לניהול הארגון.

מאציל הסמכויות: יחיד או קבוצה המאצילים תחום לאחר(ים) לקחת אחריות עליו.

מדיניות, משילות: לקבל ולפתח החלטות לגבי מה לעשות כדי להשיג מטרות, וקביעת מגבלות על איך ומתי הדברים יעשו.

מואצל: פרט או קבוצה המקבלים אחריות על תחום שהואצל אליהם.

מועילות (עקרון): הקדישו זמן רק למה שמביא אתכם קרוב יותר להשגת המטרות שלכם.

מורכבות: סביבה שבה הנעלמים לא ידועים, הסיבה והתוצאה ניתנות להבנה רק בדיעבד, והפעולות מובילות לשינויים בלתי צפויים. [סנודן ובון]

מניע: המניע של אדם או של קבוצה להגיב על מצב מסוים.

מניע ארגוני: מניע נחשב מניע ארגוני אם היענות אליו תעזור לארגון לייצר ערך, למנוע בזבוז או למנוע נזק.

מניע ראשי: המניע הראשי של תחום הוא המניע העיקרי שאנשים שאחראים לתחום מגיבים אליו.

מניע-על: ראה תת-מניע.

מעגל: קבוצת אנשים שקולה, בעלת משילות-עצמית וחצי-אוטונומית, המשתפים פעולה כדי לקחת אחריות על תחום.

מרכיב: קבוצת אנשים (למשל מעגל, צוות, מחלקה, סניף, פרוייקט או ארגון) המאצילים סמכות לנציג לפעול בשמם בקבוצות או בארגונים אחרים.

משילות-עצמית: אנשים המנהלים את עצמם במסגרת מגבלות של תחום.

מתח: חוויה אישית, סימפטום של דיסוננס בין תפיסתו של אדם לגבי המצב, לבין ציפיותיו או העדפותיו.

נסותנות (עקרון): בדקו את כל ההנחות באמצעות ניסויים ותיקונים מתמשכים.

סוציוקרטיה: הלך הרוח שבו אנשים המושפעים מהחלטות יכולים להשפיע עליהן על בסיס סיבות לעשות זאת.

עקרון: רעיון בסיסי או כלל המנחה התנהגות או מסביר או שולט איך משהו קורה או עובד.

ערך: החשיבות, הערך או השימושיות של משהו ביחס למניע. כמו כן, “עיקרון עם משמעות כלשהי המנחה את ההתנהגות” (משתמשים בו בעיקר “בלשון רבים”, “ערכים” או “ערכים ארגוניים”).

ערכים: עקרונות מוערכים המנחים התנהגות. לא להתבלבל עם “ערך” (יחיד) בהקשר של מניע.

ערכים נבחרים: סט של עקרונות שקבוצה (או ארגון) בחרה לאמץ באופן קולקטיבי להנחות את התנהגותם בהקשר של שיתוף הפעולה שלהם.

פתח (פ): כדי לפתח בהדרגתיות.

צ’ק אין (לבדוק מה קורה): גילוי קצר שבו אתה משתף משהו לגבי איך הדברים עבורך ואיך אתה, חשוף מחשבות, רגשות, הסחות דעת או צרכים.

צוות מסייע: קבוצה שקולה של אנשים עם המנדט לפעול על פי סט ספציפי של דרישות.

צורך: העדר של משהו רצוי או שנחשב הכרחי (דרישה).

שיפור מתמיד (עקרון): עשיית שינוי בהדרגתיות כדי לסגל למידה אמפירית יציבה.

שקילות (עקרון): עירוב אנשים בקבלה ובפיתוח החלטות שמשפיעות עליהם.

שקיפות (עקרון): הפיכת כל המידע לנגיש לכל אדם בארגון, אלא אם כן יש סיבה לסודיות.

תאום: התהליך המאפשר ליחידים או לקבוצות לשתף פעולה ביעילות בין תחומים שונים על מנת להשיג מטרות משותפות.

תבנית: תבנית לניווט בהצלחה של הקשר ספציפי.

תוצאה מיועדת: התוצאה הצפויה של הסכם, פעילות, פרויקט או אסטרטגיה.

תוצרים: מוצר, שירות, חומר גלם, ניסיון או טרנספורמציה, המסופק כתוצאה מהסכם.

תחום: שטח מובהק של השפעה, פעילות וקבלת החלטות בארגון.

תחום עמית: שני תחומים עמיתים כלולים בתוך אותו תחום-על מיידי, ויכולים להיות חופפים.

תחום פתוח: תחום שנלקחה עליו אחריות על ידי קבוצה של אנשים המוזמנים לתרום כאשר הם יכולים.

תחום-על: תחום שמכיל לחלוטין תחום אחר.

תחומי אחריות עיקריים: עבודה חיונית וקבלת החלטות הנדרשות בהקשר של הדומיין.

תפעול: העבודה הנעשית כדי ליצור ולהעביר ערך, המונחה על ידי המדיניות.

תפקיד: תחום המואצל ליחיד.

תת-מניע: תת-מניע מתעורר כתוצאה מהענות למניע אחר (מניע-העל) והוא חיוני על מנת להיענות ביעילות למניע-העל.

תת-תחום: תחום שמוכל לחלוטין בתוך תחום אחר.