יומן שינויים 17-08-2018

שינויים כלליים

 • הוסף ועודכן הסיכום הקצר עבור תבניות רבות
 • הוסרו נקודות תבליט לטובת משפטים מלאים בתבניות רבות
 • הרבה שיפורים קטנים בדקדוק ובשפה
 • הכללה של כתובת האתר לגירסת האינטרנט של המדריך המעשי

מילון מונחים:

 • עודכנו: אחראי על (פ), חשש, תוצר, מדיניות, הסתייגות, תפעול, מניע ראשי, עיקרון, תפקיד, התארגנות-עצמית, אוטונומיה-חלקית, תת-מניע, ערכים
 • הוספו: מרכיב, תיאום, נציגות, הצהרת מניע, לפתח, זרימה של ערך, צוות מסייע, תחום פתוח
 • הוסר: מניע עמיתים

יומן שינויים 17-08-2018 (…)

שינויים למבוא

 • הוסף המניע ליצירת סוציוקרטיה 3.0
 • שבעת העקרונות:
  • העיקרון של נסותנות: הוסרה ההפניה אל “הפרכה”
  • העיקרון של הסכמה מוסבר כעת בצורה ברורה יותר כ”העלאה, חיפוש ופתירת הסתייגויות להחלטות ולפעולות”
 • מדיניות, אוטונומיה-חלקית והתארגנות-עצמית: צמצמנו את ההגדרות של מדיניות, תפעול והתארגנות עצמית, הסרנו את כל ההתייחסויותת ל”תיאום” והבהרנו את ההבחנה בין מדיניות לתפעול
 • מניעים ותחומים - הבהרנו כיצד תחומים יכולים להיות מובנים ביחס למניעים ארגוניים

יומן שינויים 17-08-2018 (…)

יומן שינויים 17-08-2018 (…)

 • תיאור מניעים ארגוניים: צויין במפורש כי הצהרת המניע היא בדרך כלל רק 1-2 משפטים, סעיף מתוקן בנוגע להסברת הצורך, העברת הקטע אודות סקירת הצהרות מניעים מתוך *הענות למניעים ארגוניים</1 >לתבנית זו, והוסף איור חדש המסביר *כיצד * לתאר מניעים ארגוניים</li>

  ### יומן שינויים 17-08-2018 (…)

  ### יומן שינויים 17-08-2018 (…)

  ### יומן שינויים 17-08-2018 (…)

  שינוי שם לתבניות:

  • הערכת הסכמים ל-הערכת ופיתוח הסכמים
  • תוצאה מיועדת ל-הבהרת התוצאה המיועדת
  • אימוץ S3 פתוח ל-מרחב פתוח לשינוי

  תבניות שהוספו:

  ### יומן שינויים 21-03-2018

  • שינוי שם התבנית תיאור מניעים לתיאור מניעים ארגוניים
  • תיאור מניעים ארגוניים : הסבר על ארבעת ההיבטים של המניע: המצב הנוכחי, האפקט של המצב על הארגון, הצורך של הארגון ביחס למצב זה, ואת ההשפעה של ההתייחסות לצורך זה
  • הוספת צורך למילון המונחים

  ### יומן שינויים 16-11-2017

  • תיקונים קטנים
  • התאמת ערכי מילון המונחים עבור מעגל ו-תפקיד לתבנית טקסט
  • תוכנית פיתוח: הבהרה של האחריות
  • תפקיד: הובהרה האבולוציה של האסטרטגיה

  ### יומן שינויים 10-11-2017

  • מגוון הבהרות ותיקונים קטנים
  • מעגל: הבהרת הקשר בין המעגל והתחום
  • תפקיד: תיאור משופר
  • סבבים: תיאור משופר
  • תחום פתוח, צוות מסייע ו-מערכות פתוחות עברו לקטגוריה “מבנה ארגוני”
  • הוספו מספר מונחים למילון המונחים

  ### יומן שינויים 21-10-2017

  • ליליאנה דייויד הוספה למחברים
  • הושמט המונח “Framework” (הוחלף עם “מדריך מעשי”)
  • עודכן סדר התבניות
  • הוספת אינדקס של כל התבניות
  • הוספת מילון מונחים
  • הוספת תודות
  • מגוון הבהרות ותיקונים קטנים לטקסט ולאיורים
  • תבניות מעודכנות עבור הסכם ותוכנית פיתוח

  ### יומן שינויים 21-10-2017 (…)

  • מבוא:
   • הוספת “מה יוצא לי מזה?”
   • נוספו הגדרות למבוא עבור משילות, התארגנות-עצמית, אוטונומיה חלקית, תפעול
   • הבהרת תחומים והקשר שלהם למניעים
   • הסבר מורחב של מושגי היסוד
   • הפיכת כל העקרונות למעשיים

  ### יומן שינויים 21-10-2017 (…)

  • השתתפות מיומנת: תיאור משופר
  • הסכם: מובהר שהרעיון של ההסכמים חל על אנשים בתפקידים
  • הבהרת תחומים: תיאור משופר
  • מעגל: הגדרה מעודכנת של “מעגל”, תיאור משופר
  • מניע: הגדרה מעודכנת של מניע, תיאור משופר
  • תוכנית התפתחות: תיאור משופר, תבנית מעודכנת
  • פיתוח אסטרטגיה: הגדרה מעודכנת של “אסטרטגיה”, תיאור משופר
  • היררכיית קישור כפול: איור חדש

  ### יומן שינויים 21-10-2017 (…)

  • הערכת הסכמים: שאלות מתואמות לסקירת עמיתים
  • בקלוג מדיניות: תיאור משופר
  • יומן רישום: הוספו פרטים לגבי משילות ליומן רישום אישי
  • הסתייגות: הבהרת תיקוף הסתייגויות
  • סקירת עמיתים: תיאור משופר
  • היענות למניע ארגוני: שולב מידע אודות תיקוף מניעים
  • *תפקיד</0:> הבהרת נושא התפקיד עשוי לתחזק בקלוג משילות, הצגת מונח “נושא התפקיד” לאדם בתפקיד</li>

   • גיבוש הצעה: הוספת קריטריונים לבחירת מכווננים, הוספת שלב עבור מתן עדיפות לשיקולים, הבהרות קטנות
   • פתירת הסתייגויות: עדכון האיור כדי שישקף טוב יותר את התהליך</ul>

   ### יומן שינויים 21-10-2017 (…)

   שינוי שם לתבניות:

   • ארגון שדרה ל-ארגון שירות
   • סקירה אפקטיבית ל-סקירת עמיתים
   • אסטרטגיה ל-פיתוח אסטרטגיה
   • תיאור תחום ל-הבהרת תחומים
   • תיאור תוצרים ל-תאר תוצרים

   ### יומן שינויים 21-10-2017 (…)

   תבניות שהוספו:

   • האצלת השפעה
   • תיאור מניעים
   • תחום פתוח

   תבניות שהוסרו

   • מעגל תיאום
   • תחומים מקוננים
   • תיקוף מניעים