פתחו קריטריונים להערכה מוגדרים היטב כדי לקבוע אם לפעולה על פי ההסכם הייתה את האפקט הרצוי.

  • לכו על קריטריונים פשוטים וחד משמעיים ותעדו אותם (כדי להימנע מדיון או דיאלוג בעת סקירת ההסכמים שלכם)
  • הגדירו מדדים ישימים כדי לעקוב ברציפות אחר השפעות ואיתור סטיות מן התוצאה המיועדת
  • שקלו להוסיף קריטריונים אשר יעשו את זה מפורשות, מתי התוצאה של הסכם תיחשב לא מוצלחת
  • בעת סקירת הסכם, שקלו לפתח את הקריטריונים להערכה בהתבסס על מה שלמדתם

▶ יומן
◀ תיאור תוצרים
▲ הגדרת הסכמים