תארו בבירור תוצרים בהקשר של הסכם, כדי לתמוך בהבנה משותפת של הציפיות.

** תוצר ** הוא מוצר, שירות, חומר גלם, ניסיון או טרנספורמציה, המסופק כתוצאה מהסכם.

כאשר מתארים תוצרים:

  • כולל את כמות הפרטים הדרושים
  • הפניה למסמכים אחרים כאשר הם מועילים או נחוצים

תיאור תוצרים (…)

הגדרה מפורשת של תוצרים יכולה להיות מועילה לשיפור:

  • אסטרטגיה ארגונית
  • האסטרטגיה של קבוצות או יחידים
  • תוכניות פיתוח
  • תיאורי התחום
  • כל הסכם אחר (למשל יעדים עסקיים, מדיניות התהליך, תקשורת עם לקוחות)

▶ קריטריונים להערכה
◀ הבהרת תוצאה מיועדת
▲ הגדרת הסכמים