שימרו על מערכת עקבית ונגישה המאחסנת את כל המידע הדרוש לשיתוף פעולה.

יומן הוא מערכת (דיגיטלית) לאחסון כל המידע הרלוונטי להפעלת הארגון והצוותים שלו. היומן נגיש לכל חברי הארגון, והמידע נשמר חסוי רק כאשר יש סיבה טובה לעשות זאת.

פלטפורמות נפוצות עבור יומני מסע הם Wikis (e.g. Dokuwiki, MediaWiki, Confluence),מערכות ניהול תוכן (e.g. Wordpress), G Suite, Evernote or even Trello.

תוכן היומן

תוכן הקשור לארגון כולו:

  • מניע ראשי, אסטרטגיה וערכים ארגוניים
  • מבנה ארגוני (תחומים, והקשרים ביניהם)
  • הסכמים

תוכן הקשור לקבוצה או תפקיד מסויימים:

  • תיאור התחום והאסטרטגיה
  • הסכמים (כולל תיאורי התחום, אסטרטגיות ותוכניות פיתוח של המואצלים)
  • בקלוגים ומידע נוסף הקשורים לעבודה ולמדיניות

▶ יומנאי
◀ קריטריונים להערכה
▲ הגדרת הסכמים