* *הסכם** הוא הסכמה על קו מנחה, תהליך או פרוטוקול שנועד להנחות את הזרימה של הערך.

  • הסכמים נוצרים כמענה למניעים ארגוניים
  • אחריותיות כוללת להסכם טמונה באנשים שעושים אותו
  • הסכם יכול לכלול האצלה של אחריות ספציפית ליחידים או לקבוצות
  • הסכמים נסקרים באופן קבוע, ומפותחים על פי הצורך
  • רישמו הסכמים אלו ייתכן שתרצו להתייחס אליהם מאוחר יותר

הערה: ב-S3, הנחיות, תהליכים או פרוטוקולים שנוצרו על ידי אנשים בתפקידים מטופלים גם כהסכמים.

תבנית עבור הסכמים

inline,fit

▶ פיתוח אסטרטגיה
▲ הגדרת הסכמים