הבהירו את הסיבה לשינוי והזמינו אנשים לקחת חלק.

הזמנה במקום כפיית שינויים מסייעת בהפחתת ההתנגדות ומאפשרת לאנשים לבחור בעצמם.

כשעושים את ההזמנה:

  • היו שקופים לגבי הסיבה לשינוי
  • הבהירו ציפיות ואילוצים
  • הימנעו מכפייה או מניפולציה
  • הכירו בכל הספקנות והספקות

Include the people involved and affected in regular evaluation of outcomes.

▶ מרחב פתוח לשינוי
◀ היו השינוי
▲ הכנסת S3