הובילו ע”י מתן דוגמה.

התנהגו ופעלו בדרכים שתרצו שאחרים יתנהגו ויפעלו.

▶ הזמינו את השינוי
◀ צרו מערכת-משיכה לשינוי אירגוני
▲ הכנסת S3