הגדרת אילוץ זמן כדי להישאר ממוקדים, מביאה את המודעות לזמן שיש לכם וכיצד אתם משתמשים בו.

זמן קצוב הוא פרק זמן קבוע המוקדש לפעילות ספציפית (שאינה בהכרח מסתיימת עד סוף הזמן הקצוב):

 • כדי לקבל ערך מהזמן הקצוב, היו ברורים מה אתם רוצים להשיג
 • הסכימו על משך הזמן הקצוב ועשו את הזמן גלוי לעין
 • נהלו משא ומתן והסכימו להאריך את הזמן הקצוב לפני שהזמן נגמר
 • חלקו פעילויות ארוכות יותר לזמנים קצובים שקל לנהל אותם
 • שקלו סקירה תכופה של ההתקדמות
 • שקלו בחירה במישהו (“שומר הזמן”) כדי לסייע לאחרים להישאר מודעים לזמן

פעילויות קצובות בזמן (…)

אתם יכולים לקצוב זמן ל:

 • פגישות, שיחות, דיאלוג
 • משימות
 • ניסויים
 • ניסיון לפתור בעיה
 • בדיקת מיילים
 • הפסקות
 • מחזור ארוך של עבודה (ספרינט)

▶ תיאום הזרימה
◀ הגבלת עבודה בתהליך
▲ ארגון העבודה