להגביל את מספר פריטי העבודה בכל שלב של תהליך העבודה שלך.

עבודה בתהליך כוללת את:

  • מספר הפריטים בבקלוג
  • הפרוייקטים או הפעילויות הנוכחיים לקבוצות או ליחידים
  • המוצרים בתיק העבודות

כאשר פעולה חורגת מעבר לגבול מוסכם של פריטי עבודה בתהליך, צריך להעלות את זה עם הקבוצה לפני שממשיכים.

▶ פעילויות קצובות בזמן
◀ מערכת-משיכה של עבודה
▲ ארגון העבודה