התאימו ופתחו את תבניות S3 כדי שיתאימו להקשר הספציפי שלכם.

right,fit

  • ודאו כי כל מי שמושפע מההתאמה:
    • מבין למה זה הכרחי להתאים את התבנית
    • נוכח או מיוצג כאשר עושים זאת
  • השתמשו בעקרונות S3 כמדריך עבור ההתאמה
  • עירכו ניסויים עם התאמות במשך מספיק זמן כדי ללמוד על היתרונות ועל מלכודות פוטנציאליות
  • שקלו לשתף התאמות בעלי ערך עם קהילת S3

▶ צורו מערכת משיכה לשינוי ארגוני
▲ הכנסת S3