סוציוקרטיה 3.0 - מדריך מעשי לארגונים מתפתחים חסונים וזמישים

שיתוף פעולה אפקטיבי בכל קנה מידה

 • מבוססת על עקרונות: דרך עקבית ליצירת יושרה ארגונית ופיתוח דפוס חשיבה סוציוקרטי וזמיש
 • גמישות: תבניות הניתנות להתאמה, עצמאיות ומחזקות זו את זו, כדי לעזור לכם עם כל ההיבטים של שיתוף הפעולה
 • חינם: licensed under a Creative Commons Free Culture License

מה יוצא לי מזה?

סוציוקרטיה 3.0 - המוכרת גם בשם “S3” - מביאה לכם אוסף נרחב של הנחיות ושיטות (תבניות) אשר הוכחו כמועילות עבור ארגונים לשיפור ביצועים, תיאום, הגשמה ורווחה.

S3 מסייעת לכם לגלות כיצד להגיע בצורה הטובה ביותר אל היעדים שלכם ולנווט מורכבות, צעד אחד בכל פעם, ללא צורך בהערכות מחדש רדיקלית או יוזמת שינוי גדולה:

 • פשוט התחילו עם אזור הצורך הגדול ביותר שלכם, בחרו תבנית אחת או יותר לנסות, נועו בקצב שלכם ופתחו מיומנויות תוך כדי.

 • לא משנה מה העמדה שלכם בארגון, אתם תמצאו תבנית רלוונטית ומועילה עבורכם.

תוכן

 • סקירה קצרה של כמה מושגים בסיסיים מאחורי S3
 • תיאור של כל התבניות ב- S3
 • נספח עם רשימת שינויים, תודות, מידע על המחברים ועל הרישיון, מילון מונחים, אינדקס

  השפעות והיסטוריה

inline, fit

מושגי יסוד

לפני הצלילה אל תוך התוכן, שקלו לקחת זמן כדי ללמוד אודות כמה מושגים בסיסיים מאחורי S3:

 • מהי תבנית?
 • שבעת העקרונות
 • מניעים, ערך ובזבוז
 • תחומים, האצלת סמכויות ואחריותיות
 • מדיניות, התארגנות-עצמית, אוטונומיה חלקית

עבור כל מושג שאתם לא מבינים בדקו במלון המונחים בסוף.

תבניות

right,fit

דפוס זו תבנית לניווט בהצלחה של הקשר ספציפי.

 • תבניות S3 מתגלות באמצעות תצפיות על ארגונים רבים בזמן שהם פותרים בעיות ונענים להזדמנויות
 • תבניות S3 יכולות להתפתח, ולהיות מותאמות כדי שיהלמו הקשרים נבדלים
 • התבניות מקובצות לפי נושא לעשר קטגוריות

  כל התבניות מבוססות על שבעת העקרונות

inline,fit

שבעת העקרונות

מועילות: הקדשת זמן רק למה שמביא אתכם קרוב יותר להשגת המטרות שלכם.

הסכמה: לעשות דברים בהעדר סיבות לא לעשותם.

אמפיריות: בדיקת כל ההנחות באמצעות ניסויים, שינוי תמידי והפרכה.

שיפור תמידי: עשיית שינוי בהדרגתיות כדי לסגל למידה אמפירית יציבה.

שקילות: עירוב אנשים בקבלה ובפיתוח החלטות שמשפיעות עליהם.

שקיפות: הפיכת כל המידע לנגיש לכל אדם בארגון, אלא אם כן יש סיבה לסודיות.

אחריותיות: להיענות כשמשהו נדרש, עשו את מה שהסכמתם לעשות וקחו בעלות על מהלך הארגון.

מניעים

מניע הוא הסיבה של אדם או של קבוצה להגיב למצב מסוים.

מניעים:

 • יכולים לשמש כדי להפיק מטרות, יעדים, כוונות, שליחות, חזון, תכלית
 • יכולים להשתנות לאורך הזמן

מניעים, ערך ובזבוז

ערך הוא החשיבות, הערך או השימושיות של משהו ביחס למניע.

בזבוז זה כל דבר לא הכרחי עבור– או עומד בדרך ל– מענה אפקטיבי למניע.

על ידי אימוץ התפיסה של ערך ובזבוז, שיטות ורעיונות רבים מ-ייצור רזה ו-פיתוח תוכנה רזה יכולים להיות מנוצלים על ידי כך שארגונים ימשכו תבניות S3:

 • מיפוי זרימת הערך
 • אסטרטגיות שונות עבור מניעת בזבוז
 • שיטת קנבן

  תחומים

right,fit

* *תחום** הוא שטח מובהק של השפעה, פעילות וקבלת החלטות בארגון.

כל התחומים נמצאים בתוך תחום הכללי של ארגון ועשויים להיות חופפים ו/או להיות כלולים באופן מלא בתחומים אחרים.

תחומים מואצלים לאנשים (למשל ליחידה, מחלקה, צוות או יחידים), שלוקחים אחריות עבור התחום במסגרת המגבלות המוגדרות להשפעה ולאוטונומיה שלו.

האצלת סמכויות לתחומים

אלה שמאצילים סמכויות לתחום (המאצילים) עדיין שומרים על אחריות כוללת עבור תחום זה, ולעתים קרובות מגדירים:

 • אחראויות עיקריות (עבודה חיונית וקבלת החלטות שהואצלו)
 • מגבלות לאוטונומיה ולהשפעה עבור אלה שהתחום המואצל אליהם, בדרך כלל קשור לארגון עצמו (למשל תקציב, משאבים, רמת יפויי הכוח, דיווח)

מניעים ותחומים

right,fit

תחום יכול להיות מוגדר ביחס למניע ארגוני - המכונה המניע הראשי של התחום - ע”י מערכת של תת-מניעים שהארגון עשוי להפיק מהם תועלת כאשר הוא מגיב למניע הזה:

 • תחומי אחריות עיקריים: באים ישירות מן המניע הראשי של התחום
 • מגבלות: הנוגעות להקשר הרחב יותר של הארגון

תחומים ואחריותיות

right,fit

 • אחריותיות חלה על כל ההסכמים, כולל על הארגון עצמו, המעגלים והתפקידים
 • האחריותיות הראשית של כולם היא שיתוף פעולה אפקטיבי במענה למניעים ארגוניים
 • יחידים וקבוצות אחראים על העבודה, הלמידה המתמשכת וההתפתחות שלהם, כאשר הארגון מספק את התמיכה הנדרשת
 • כולם בארגון אחראים על התאמת הפעילות עם הערכים הארגוניים

  מדיניות, אוטונומיה-חלקית והתארגנות-עצמית

מדיניות: להחליט באופן שוטף מה לעשות כדי להשיג מטרות, ולקבוע מגבלות על איך ומתי הדברים ייעשו.

מדיניות-עצמית: אנשים המנהלים את עצמם במסגרת מגבלות של תחום.

התארגנות-עצמית: אנשים המתאמים עבודה במסגרת המגבלות שהוגדרו דרך מדיניות.

תפעוליות (עשיית העבודה): אנשים עושים את מה שצריך להיעשות, מודרכים על ידי תיאום ומדיניות.

אוטונומיה-חלקית: אנשים עם אוטונומיה ליצור ערך, מוגבלים על ידי המגבלות של התחום שלהם.

מדיניות לעומת תפעול

מעקב, סקירה ופיתוח החלטות הנעשים כדי להשיג את היעדים מאפשרים לארגון ללמוד ולהשתפר באופן תמידי.

האם זה דורש או מפיק תועלת מהחלטה של יחידים או של קבוצה?

 • כן: מדיניות
  • אינה מכוסה על ידי הסכם קודם
  • נדרשת הסכמה, החלטה או תיקון
 • לא: תפעול
  • מכוסה על ידי ההסכם הקודם (אלה שאחראים חופשיים לפעול)
  • צריך להיעשות

▶ יצירה משותפת ופיתוח