SCM: (שיטת המעגל הסוציוקרטית) שיטת משילות שוויונית לארגונים המבוססים על חשיבה סוציוקרטית, שפותחה בהולנד על ידי ג’רארד אננדנבורג.

אוטונומיה-חלקית: אנשים עם אוטונומיה ליצור ערך, מוגבלים על ידי המגבלות של התחום שלהם.

אחראי על (פ.): לקחת את האחריות על משהו, שיש צורך לטפל בו.

אחריותיות: להיענות כשמשהו נדרש, עשו את מה שהסכמתם לעשות וקחו בעלות על מהלך הארגון.

אסטרטגיה: גישה ברמה גבוהה כיצד אנשים ייצרו ערך על מנת לקחת אחריות בהצלחה עבור תחום.

אפקטיביות: הקדשת זמן רק למה שמביא אתכם קרוב יותר להשגת המטרות שלכם.

ארגון: קבוצת אנשים משתפים פעולה לקראת מטרה משותפת (מניע).

בזבוז: כל דבר לא הכרחי עבור– או עומד בדרך ל– מענה אפקטיבי למניע.

בקלוג - צבר, רשימת מטלות: רשימה גלויה (לעתים קרובות מתועדפת) של פריטי עבודה (מניעים) שלא הושלמו שיש לטפל בהם.

בקלוג מדיניות: רשימה גלוייה מתועדפת של פריטים (מניעים) הקשורים למדיניות התחום ודורשים תשומת לב.

הסכם: הסכמה על קו מנחה, תהליך או פרוטוקול שנועד להנחות את הזרימה של הערך.

הסכמה: לעשות דברים בהעדר סיבות לא לעשותם.

הסתייגות: הסיבה מדוע עשיית משהו עומדת בדרך של מענה אפקטיבי (יותר) למניע.

התאמה: התהליך של הבאת הפעולות של כל החלקים של ארגון בקנה אחד עם יעדי הארגון.

התארגנות-עצמית: אנשים המתאמים עבודה במסגרת המגבלות שהוגדרו דרך מדיניות.

חשש: דעה שעשית משהו עלול לפגוע – או לפספס הזדמנות לשיפור – זרימת ערך למניע ארגוני כלשהו.

יומן: מערכת (דיגיטלית) לאחסון כל המידע הרלוונטי להפעלת הארגון והצוותים שלו.

מאציל הסמכויות: יחיד או קבוצה המאצילים תחום לאחר(ים) לקחת אחריות עליו.

מדיניות, משילות: להחליט באופן שוטף מה לעשות כדי להשיג מטרות, ולקבוע מגבלות על איך ומתי הדברים ייעשו.

מואצל: פרט או קבוצה המקבלים אחריות על תחום שהואצל אליהם.

מורכבות: סביבה שבה הנעלמים לא ידועים, הסיבה והתוצאה ניתנות להבנה רק בדיעבד, והפעולות מובילות לשינויים בלתי צפויים. [סנודן ובון]

מניע: המניע של אדם או של קבוצה להגיב על מצב מסוים.

מניע ארגוני: מניע הקשור (במישרין או בעקיפין) למניע הראשי של הארגון.

מניע ראשי: המניע שמגדיר תחום נקרא המניע הראשי של תחום זה.

מניע-על: ראה תת-מניע.

מניעים עמיתים: שני מניעים הקיימים כתוצאה ישירה למענה לאותו מניע-על, נקראים מניעים עמיתים.

מעגל: קבוצת אנשים שקולה, בעלת משילות-עצמית ואוטונומית-חלקית, המשתפת פעולה כדי לקחת אחריות על תחום.

משילות-עצמית: אנשים המנהלים את עצמם במסגרת מגבלות של תחום.

נסותנות: בדיקת כל ההנחות באמצעות ניסויים, שינוי תמידי והפרכה.

סוציוקרטיה: הלך הרוח שבו אנשים המושפעים מהחלטות יכולים להשפיע עליהן על בסיס סיבות לעשות זאת.

עקרון: רעיון בסיסי או כלל המסביר או שולט איך משהו קורה או עובד.

ערך: החשיבות, הערך או השימושיות של משהו ביחס למניע. כמו כן, “עיקרון עם משמעות כלשהי המנחה את ההתנהגות” (משתמשים בו בעיקר “בלשון רבים”, “ערכים” או “ערכים ארגוניים”).

ערכים: אוסף של עקרונות בעלי משמעות כלשהי המנחה התנהגות. לא להתבלבל עם “ערך” (יחיד) בהקשר של מניע.

ערכים נבחרים: סט של עקרונות שקבוצה (או ארגון) בחרה לאמץ באופן קולקטיבי להנחות את התנהגותם בהקשר של שיתוף הפעולה שלהם.

פעולות (ביצוע העבודה): אנשים עושים את מה שצריך להיעשות, מודרכים על ידי תיאום ומדיניות.

שיפור תמידי: עשיית שינוי בהדרגתיות כדי לסגל למידה אמפירית יציבה.

שקילות: עירוב אנשים בקבלה ובפיתוח החלטות שמשפיעות עליהם.

שקיפות: הפיכת כל המידע לנגיש לכל אדם בארגון, אלא אם כן יש סיבה לסודיות.

תבנית: תבנית לניווט בהצלחה של הקשר ספציפי.

תוצרים: משהו שמסופק כתוצאה מהסכם כמענה למניע. התוצרים כוללים מוצרים, חומרי גלם, שירותים, חוויות וטרנספורמציות.

תחום: שטח מובהק של השפעה, פעילות וקבלת החלטות בארגון.

תחום עמית: שני תחומים עמיתים כלולים בתוך אותו תחום-על מיידי, ויכולים להיות חופפים.

תחום-על: תחום שמכיל לחלוטין תחום אחר.

תחומי אחריות עיקריים: עבודה חיונית וקבלת החלטות הנדרשות בהקשר של הדומיין.

תפקיד: שטח של אחריותיות שהוגדר על-ידי תחום ומוקצה לפרט.

תת-מניע: תת-מניע מתעורר כתוצאה מכך שאנשים נענים למניע אחר (מניע-העל) וזה הכרחי להתייחס אליו על מנת להיענות למניע-העל.

תת-תחום: תחום שמוכל לחלוטין בתוך תחום אחר.