יומן שינויים 2017-11-16

 • תיקונים קטנים
 • התאמת ערכי מילון המונחים עבור מעגל ו-תפקיד לתבנית טקסט
 • תוכנית פיתוח: הבהרה של האחריות
 • תפקיד: הובהרה האבולוציה של האסטרטגיה

יומן שינויים 2017-11-10

 • מגוון הבהרות ותיקונים קטנים
 • מעגל: מובהר הקשר בין המעגל והתחום
 • תפקיד: תיאור מובהר
 • סבבים: תיאור מעודכן
 • תחום פתוח, צוות מסייע ו-מערכות פתוחות עברו לקטגוריה “מבנה ארגוני”
 • נוספו כמה מונחים למילון מונחים

יומן שינויים 2017-10-21

 • ליליאנה דייוויד הוספה למחברים
 • הושמט המונח “Framework” (הוחלף עם “מדריך מעשי”)
 • עודכן סדר התבניות
 • הוספת אינדקס של כל התבניות
 • הוספת מילון מונחים
 • הוספת תודות
 • מגוון הבהרות ותיקונים קטנים לטקסט ולאיורים
 • תבניות מעודכנות עבור הסכם ותוכנית פיתוח

 • מבוא:
  • הוספת “מה יוצא לי מזה?”
  • הוספת הגדרות עבור מדיניות, התארגנות-עצמית, אוטונומיה חלקית, תפעול למבוא
  • הבהרת תחומים והקשר שלהם למניעים
  • הרחבת מושגי היסוד
  • הפיכת כל העקרונות למעשיים
 • השתתפות מיומנת: תיאור מעודן יותר
 • הסכם: מובהר שהרעיון של ההסכמים חל על אנשים בתפקידים
 • הבהרת תחומים: תיאור מדוייק יותר
 • מעגל: הגדרה מעודכנת, תיאור מדוייק יותר
 • מניע: תיאור מעודכן
 • תוכנית פיתוח: תבנית ותיאור מעודנים יותר
  • פיתוח אסטרטגיה </ 0>: הגדרה ברורה של אסטרטגיה, תיאור מעודן יותר</li>

   • היררכיית קישור כפול: איור חדש</ul>

   • הערכת הסכמים: שאלות מתואמות לסקירת עמיתים
   • בקלוג מדיניות: עדכון הגדרה
   • יומן רישום: הוספו פרטים לגבי מדיניות ליומן רישום אישי
   • הסתייגות: הבהרת תיקוף הסתייגויות
   • סקירת עמיתים: תיאור מדוייק יותר
   • היענות למניע ארגוני: שולב מידע אודות תיקוף מניעים
   • תפקיד: הבהרת נושא התפקיד עשוי לתחזק בקלוג מדיניות, הצגת מונח “נושא התפקיד” לאדם בתפקיד
   • גיבוש הצעה: הוספת קריטריונים לבחירת מכווננים, הוספת שלב עבור מתן עדיפות לשיקולים, הבהרות קטנות
   • פתירת הסתייגויות: עדכון האיור כדי שישקף טוב יותר את התהליך

   שינוי שם לתבניות:

   • ארגון שדרה ל-ארגון שירות
   • סקירה אפקטיבית ל-סקירת עמיתים
   • אסטרטגיה ל-פיתוח אסטרטגיה
   • תיאור תחום ל-הבהרת תחומים
   • תיאור תוצרים ל-תאר תוצרים

   תבניות שהוספו:

   • האצלת השפעה
   • תיאור מניעים
   • תחום פתוח

   תבניות שהוסרו

   • מעגל תיאום
   • תחומים מקוננים
   • תיקוף מניעים