דרך המאפשרת ליחידים ליזום ולקדם שינוי.

  • היו השינוי שאתם רוצה לראות
  • השתמשו והתאימו תבניות S3 על מנת לטפל במניעים כאשר זה מועיל לעשות זאת
  • ספרו את הסיפור על איך ולמה אתם משתמשים בתבניות מ-S3 כולל תיעוד תוצאות, הצלחות וכישלונות
  • הזמינו אחרים להתנסות איתכם

▶ אימוץ S3 פתוח
◀ היו השינוי
▲ הכנסת S3