הזמינו את כולם ליצור ולהריץ ניסויים לפיתוח הארגון.

  • הבהירו את המניע לשינוי
  • תזמנו אירועי מרחב פתוח באופן סדיר:
    • הזמינו את כל החברים ליצור ולהריץ ניסויים
    • הגדירו אילוצים עבור הניסויים המאפשרים פיתוח של חשיבה סוציוקרטית וזמישה (למשל עקרונות S3)
    • סיקרו ולימדו מן הניסויים במרחב הפתוח הבא

▶ שיפור תמידי של תהליך העבודה
◀ הזמינו את השינוי
▲ הכנסת S3