כדי לחשוף מניעים וליצור מערכת משיכה מבוססת מדדים לשינוי ארגוני.

  • הציגו את העיקרון של הסכמה וניווט דרך מתח כדי לפתח תהליך עבודה בצוות אחד
  • שיקלו בחירת מנחה והסכמה על ערכים
  • עוררו שיפור תמידי (למשל באמצעות קנבן)
  • חברי צוות ימשכו תבניות S3 עפ”י הנדרש
  • הרחיבו את הטווח של הניסוי באופן איטרטיבי
  • חפשו בכוונה מכשולים

בזבוז ושיפור תמידי

right,fit

בזבוז זה כל דבר לא הכרחי עבור– או עומד בדרך ל– מענה אפקטיבי למניע.

  • בזבוז קיים בצורות שונות, ברמות שונות של הפשטה (משימות, תהליכים, מבנה ארגוני, מודלים מחשבתיים…)
  • יצירת תהליך למניעה מתמשכת של בזבוז מאפשר התפתחות טבעית של ארגון לקראת אפקטיביות רבה יותר
  • הסתגלות להקשר משתנה בנויה בתוך התהליך

▶ בניית ארגונים
◀ אימוץ S3 פתוח
▲ הכנסת S3