זיהוי ולקיחת אחריות למניעים ארגוניים.

כל החברים מביאים מודעות אל מה שעשוי לסייע לארגון או לפגוע בו, ומתכוונים להיות אחראים למניעים בצורה מועילה.

מתח הוא חוויה אישית: סימפטום של סתירה בין תפיסתו של אדם למצב, לבין ציפיותיו (או העדפותיו).

**אתגרים והזדמנויות ** עבור ארגון מתגלים כאשר אנשים נעשים מודעים למתח שהם חווים ביחס לעצמם.

כדי לגלות מניעים, הביטו מאחורי המתח ותארו מה קורה ומה צריך. לפעמים החקירה שלנו מגלה תפיסות מוטעות והמתח נעלם.

מודעות למניעים ארגוניים יכולה להיות מועברת לתחום המתאים כדי שיטפלו בו.

inline,fit

▶ תיאור מניעים
◀ מענה למניעים ארגוניים
▲ יצירה משותפת ופיתוח