הובילו ע”י מתן דוגמה.

התנהגו ופעלו בדרכים שתרצו שאחרים יתנהגו ויפעלו.

▶ הזמינו את השינוי
◀ צורו מערכת משיכה לשינוי ארגוני
▲ הכנסת S3