הסתייגות היא הסיבה מדוע עשיית משהו עומדת בדרך של מענה אפקטיבי (יותר) למניע.

הסתייגות מכילה מידע שחושף:

 • תוצאה בטוחה או סבירה של נזק (לא נחשב בטוח מספיק לנסות)
 • דרכים לשיפור הצעות, החלטות, הסכמים קיימים או פעולות

תיקוף הסתייגויות

זו האחריות של יחידים להעלות הסתייגויות פוטנציאליות.

אלו שאחראים לפעולה או להסכם (המוצע) המדובר, אחראים על בחינת טיעונים וטיפול בהסתייגויות תקפות.

הימנעות מהסתייגויות יכולה לפגוע ביכולת של יחידים, קבוצות או של כל הארגון מלתת מענה למניעים ארגוניים.

היכולת להעלות הסתייגויות פוטנציאליות בכל רגע אומרת שהחלטות צריכות רק להיות טובות מספיק לעכשיו ובטוחות מספיק לנסות.

איך עשיית הדבר הזה תפגע – או תחמיץ הזדמנות לשיפור – זרימת ערך למניע ארגוני כלשהו?

הסתייגויות עוצרות:

 • פעולה נוכחית או מתוכננת
 • אנשים מלהוציא לפועל החלטות
 • הסכמים קיימים מלהמשיך בלי לשקול אותם מחדש
 • הצעות מלהפוך להסכמים

הבנת הסתייגויות

כמה שאלות מועילות:

 • איך הטענה מתייחסת להצעה או להסכם ספציפי זה?
 • האם הטיעון חושף כיצד פעולה או הסכם (מוצעים או נוכחיים):
  • פוגעים במענה למניע ארגוני כלשהו?
  • ניתנים לשיפור עכשיו?
  • מונעים או מצמצמים את התרומה של מישהו כלפי מענה למניע?
  • מתנגשים עם ערכי הארגון?
  • נחשבים לא בטוחים מספיק לנסות?

חששות

חשש ** זו דעה שעשיית משהו (אפילו אם כבר נחשבה כטובה מספיק לעכשיו ובטוחה מספיק לנסות) **עלולה לפגוע – או לפספס הזדמנות לשיפור – זרימת ערך למניע ארגוני.

בקבלת החלטה בהסכמה, חששות:

 • יכולים לידע על דרכים להתפתחות נוספת של הסכמים (כולל קריטריונים להערכה והתדירות של ההערכה)
 • נשמעים אם יש זמן או שהם נחשבים חשובים
 • נרשמים ביומן הרישום

אם אנשים מאמינים שהצעה עשוייה להיות לא “בטוחה מספיק לנסות”, הם יכולים להעלות חשש כהסתייגות כדי לבדוק עם האחרים לגבי הסבירות של הפגיעה.

▶ פתירת הסתייגויות
◀ קבלת החלטה בהסכמה
▲ יצירה משותפת ופיתוח