** הסתיגות ** זו הסיבה מדוע עשיית משהו עומדת בדרך של מענה אפקטיבי (יותר) למניע ארגוני (כלומר דרישה ארגונית).

הסתייגויות מכילות מידע החושף** תוצאה ודאית או סבירה של נזק ** ו/או הזדמנויות לשיפור מיידי של הצעות, החלטות, הסכמים או פעולות קיימות.

הסתייגות (…)

זו האחריות של יחידים להעלות הסתייגויות פוטנציאליות.

הימנעות מהסתייגויות יכולה לפגוע ביכולת של יחידים, קבוצות או של כל הארגון מלתת מענה למניעים ארגוניים.

היכולת להעלות הסתייגויות פוטנציאליות בכל רגע אומרת שהחלטות צריכות רק להיות טובות מספיק לעכשיו ובטוחות מספיק לנסות.

אלו שאחראים לפעולה או להסכם (המוצע) הנדון, אחראים על לקיחה בחשבון של טיעונים וטיפול בהסתייגויות תקפות.

כאשר מחפשים הסתייגויות אפשריות, קחו בחשבון:

 • מדוע התוצאה המיועדת לא תושג (במלואה): מועילות
 • למה זה יהיה בזבזני להמשיך כפי שהוצע (או כפי שהסכימו בעבר): יעילות
 • ההשלכות השליליות שיהיו למשהו במקום אחר (באותו תחום, או בארגון הרחב יותר או מעבר לו): תופעות לוואי

המידע הנחשף על ידי הסתייגויות יכול לשמש לשיפור:

 • פעולה נוכחית או מתוכננת
 • איך אנשים מבצעים החלטות
 • הסכמים קיימים
 • הצעות
 • הבנה משותפת של מניעים

תיקוף הסתייגויות

לא כל הטיעונים שהועלו הם הסתייגויות. הפרידו בין הסתייגויות, אשר תמיד חושפות מידע שימושי, וטיעונים אחרים המבוססים רק על דעה, העדפה או דאגה.

כדי לגלות אם טיעון תקף כהסתייגות, בהקשר קבוצתי, יכול המנחה לשאול:

“האם אתם חושבים שהטיעון הזה נחשב כהתנגדות?”

אם אף אחד לא חולק על הטענה, ההסתייגות בדרך כלל תקפה. אחרת כוונו לגלות את ההסתייגות בפועל או לחשוף תפיסות מוטעות כלשהן.

הבנת הסתייגויות

כמה שאלות מועילות:

 • איך הטענה מתייחסת להצעה או להסכם ספציפי זה?
 • האם הטיעון חושף כיצד פעולה או הסכם (מוצעים או נוכחיים):
  • פוגעים במענה למניע ארגוני כלשהו?
  • ניתנים לשיפור עכשיו?
  • מונעים או מצמצמים את התרומה של מישהו כלפי מענה למניע?
  • מתנגשים עם ערכי הארגון?
  • נחשבים לא בטוחים מספיק לנסות?

חששות

** חשש ** היא הדעה שלעשות משהו (אפילו בהעדר הסתייגויות) ** עשוי ** לעמוד בדרך למענה יעיל (יותר) למניע הארגוני.

בקבלת החלטות בהסכמה, חששות יכולים ליידע על דרכים להתפתחות נוספת של הסכמים (כולל קריטריונים להערכה ותדירות הערכה).

העלו חששות אם אתם מחשיבים אותם כחשובים לפחות רישמו אותם יחד עם הקריטריונים להערכה.

אם יש לך ספק האם יש לך הסתייגות או חשש, בדוק את זה עם אחרים האם הם חושבים שזה תקף כהסתייגות.

▶ פתירת הסתייגויות
◀ קבלת החלטה בהסכמה
▲ יצירה משותפת והתפתחות