עוזר לאנשים להיות מודעים לעצמם ולאחרים ולהתמקד, להיות נוכחים ומעורבים.

כדי לעשות צ’ק-אין, חשוף בקצרה משהו לגבי מה המצב איתך ואיך אתה, חשוף מחשבות, רגשות, הסחות דעת או צרכים.

צ’ק-אין עשוי להופיע בצורת סבב פתיחה או סגירה בישיבה קבוצתית, או רק בחילופי דברים קצרים בפגישה 1:1.

ניתן גם לבקש צ’ק-אין קבוצתי במהלך פגישה, או אפילו לבחור לבצע צ’ק-אין באופן אישי כאשר אתה חושב שזה חשוב עבור הקבוצה.

בצ’ק-אין קבוצתי, אפשר לאנשים לוותר אם יבחרו.

כאשר עושים צ’ק-אין, במתכונת חדשה, אנשים יכול גם להגיד את שמם ומהיכן הם באים, כדרך להציג את עצמם. (עצה: להימנע מלדבר על תפקיד, דרגה וכו’, אלא אם כן יש סיבה לעשות זאת)

▶ הערכת פגישות
◀ להתכונן לפגישות
▲ שיטות מפגש