right,fit

קחו את הזמן ללמוד בסוף כל מפגש או סדנה.

הרהרו על האינטראקציות, חגגו הצלחות ושתפו הצעות לשיפור לפני סגירת הפגישה.

  • שריינו 5 דקות לשעה אחת, ו-15 דקות לסדנה של יום שלם
  • תעדו את הלמידה וסיקרו אותה לפני הפגישה הבאה

פורמטים קצרים שניתן להשתמש בהם:

  • יותר מ/פחות מ/להתחיל/להפסיק/להשאיר
  • שיפורים חיוביים/קריטיים/מוצעים

הערכת פגישות: גירסה ארוכה

בקש מכולם בסבב לשקף על אחד מהנושאים הבאים או על כולם בשיתוף קצר, ולדווח על נקודות מפתח שתרצה לזכור לפעם הבאה:

  • האפקטיביות והפורמט
  • ההנחייה וההשתתפות
  • הטונים הרגשיים
  • ההערכות וההישגים (אהבתי…)
  • האתגרים וההצעות לשיפור (הלוואי…)
  • רעיונות פרועים והצעות רדיקליות (מה אם…)

▶ מארח הפגישה
◀ צ’ק אין (לבדוק מה קורה)
▲ שיטות מפגש