right,fit

קחו את הזמן ללמוד בסוף כל מפגש או סדנה.

הרהרו על האינטראקציות, חגגו הצלחות ושתפו הצעות לשיפור.

 • לפני סבב הסגירה
 • שריינו 5 דקות לשעה אחת, ו-15 דקות לסדנה של יום שלם
 • תעדו את הלמידה וסיקרו אותה לפני הפגישה הבאה
 • גרסאות קצרות:
  • יותר מ/פחות מ/להתחיל/להפסיק/להשאיר
  • שיפורים חיוביים/קריטיים/מוצעים

הערכת פגישות: גירסה ארוכה

בקשו מכולם בסבב לשקף על חלק או על כל הנושאים הבאים בשיתוף קצר על:

 • האפקטיביות והפורמט
 • ההנחייה וההשתתפות
 • הטונים הרגשיים
 • ההערכות וההישגים (אהבתי…)
 • האתגרים וההצעות לשיפור (הלוואי…)
 • רעיונות פרועים והצעות רדיקליות (מה אם…)

▶ מארח הפגישה
◀ הנחיית פגישות
▲ שיטות מפגש