בחרו מישהו שיקח אחריות להכנה ולמעקב של מפגשים, סדנאות או אירועים אחרים.

אדם עשוי ליטול על עצמו את התפקיד של מארח הפגישה עבור אירוע ספציפי או עבור מספר אירועים על פני תקופה של זמן.

האחריות של מארח הפגישה

הכנה:

  • לזהות את המטרות ואת התוצרים
  • להכין ולהפיץ את סדר היום
  • לזהות ולהזמין את המשתתפים
  • להעריך את הזמן הנדרש ולתזמן את הפגישה/הסדנה
  • להזמין את המקום (ותחבורה במידת הצורך)
  • להכין את המרחב ולספק את החומרים ואת המידע הדרושים
  • להבטיח בחירת מנחה ומתעד שיכתוב זיכרון דברים, אם מתאים

לאחר הפגישה: לנקות את המקום, להחזיר את המפתחות, לקשור את כל הקצוות הפתוחים ולוודא שהפרוטוקול מופץ.

▶ בקלוג מדיניות
◀ הערכת פגישות
▲ שיטות מפגש