בקלוג מדיניות הוא רשימה גלוייה מתועדפת של פריטים (מניעים) הקשורים למדיניות התחום ודורשים תשומת לב.

בקלוג מדיניות מכיל:

  • עניינים הדורשים החלטה
  • הצעות שיש ליצור ולשקול
  • בחירת אנשים לתפקידים

הערה: דיווחים והסכמים קרבים שמועד סקירתם הגיע מתווספים בדרך כלל ישירות אל סדר היום (ולא לבקלוג).

▶ ארגון העבודה
◀ מארח הפגישה
▲ שיטות מפגש