בקלוג מדיניות הוא רשימה גלוייה מתועדפת של פריטים (מניעים) הקשורים למדיניות התחום ודורשים תשומת לב.

  • הדוחות הבאים
  • החלטות שצריך לקבל
  • הצעות שיש ליצור ולשקול
  • הסכמים שיש לסקור
  • בחירת אנשים לתפקידים

▶ מאפשרים של יצירה משותפת
◀ מארח הפגישה
▲ שיטות מפגש