כדי לתמוך בזרימה רציפה של ערך, העבירו את קבלת ההחלטות קרוב למקום שבו נוצר הערך, וסדרו את זרימת המידע בהתאם.

זרימה של ערך: תוצרים עוברים דרך ארגון לכיוון הלקוחות או בעלי עניין אחרים.

משיגה ושומרת על התאמת הזרימה דרך ההתפתחות המתמשכת של אוסף ההסכמים של הארגון:

  • וודאו שכל ההחלטות המשפיעות על זרימת הערך אכן תומכות בזרימה של הערך
  • אפשרו לאנשים בעלי מיומנויות רלוונטיות וידע להשפיע על החלטות
  • הופכת כל מידע מועיל לזמין
  • מכוונת ללולאות משוב קצרות יותר ומגבירה את הלמידה.

כאשר קבלת ההחלטות מתבצעת קרוב למקום שבו נוצר הערך וזרימת המידע תומכת בזרימה רציפה ויציבה של הערך, פוטנציאל הצטברות הפסולת מצטמצם.

inline,fit

▶ רכז
◀ פעילויות קצובות בזמן
▲ ארגון העבודה