אדם הממלא תפקיד של רכז אחראי לתיאום הפעולות של התחום והוא נבחר לתקופת זמן מוגבלת

הרכז יכול להיבחר על ידי הקבוצה עצמה, או על ידי מאציל הסמכויות.

מספר רכזים עשויים לשתף פעולה כדי לסנכרן את העבודה בין תחומים מרובים.

במקום בחירת רכז, קבוצה יכולה לבחור להתארגן-עצמית.

▶ מבנה ארגוני
◀ תיאום הזרימה
▲ ארגון העבודה