אדם בתפקיד רכז אחראי לתיאום הפעולות של התחום והוא נבחר לתקופת זמן מוגבלת

  • הרכז יכול להיבחר על ידי הקבוצה עצמה, או על ידי מאציל הסמכויות
  • מספר רכזים עשויים לשתף פעולה כדי לסנכרן את העבודה בין תחומים מרובים
  • במקום בחירת רכז, קבוצה יכולה לבחור להתארגן-עצמית

▶ הכנסת S3
◀ תיאום הזרימה
▲ ארגון העבודה