המבנה הארגוני הוא הסידור בפועל של התחומים והקשרים שלהם. הוא משקף היכן הכוח להשפיע ממוקם, ועל הערוצים שדרכם מידע והשפעה זורמים.

מבנה ארגוני אפקטיבי:

  • תומך בזרימת ערך
  • מאפשר שיתוף פעולה
  • מתייחס לתלויות והופך אותן מפורשות
  • מבטיח שהמידע זמין לאלו שצריכים אותו
  • מפיץ כוח כדי להשפיע על פי הצורך
  • מתפתח תמידית כדי להסתגל להקשר משתנה

אבני הבניין הבסיסיות עבור מבנה ארגוני הינם תחומים מחוברים התלויים זה בזה.

דומיינים יכולים להיות מקושרים כדי ליצור היררכיה או הטירארכיה (המוכרת גם בשם מערכת מורכבת מסתגלת או רֵשוּתנוּת, בה מספר מבנים פונקציונליים יכולים להתקיים).

תבניות מבניות

סוציוקרטיה 3.0 מתארת מגוון רחב של תבניות לצמיחת מבנה ארגוני.

▶ מעגל שירות
◀ רכז