בחרו מישהו שינחה את הפגישה. אפילו מנחה לא מנוסה יכול לסייע למקד פגישה ולחולל שינוי חיובי.

  • הכינו סדר יום של נושאים
  • בחרו מנחה אשר:
    • ינחה פעילות או מתכונת מתאימה עבור כל נושא
    • יחזיק את המרחב, ישמור על הזמנים וינווט את סדר היום במהלך הפגישה
    • ינחה הערכה של הפגישה בסוף

▶ הערכת פגישות
◀ סבבים
▲ שיטות מפגש