בחרו מישהו שינחה את הפגישה כדי לעזור לקבוצה לשמור על מיקוד, לשמור שהפגישה תהיה על המסלול ולמשוך את היצירתיות והתבונה של המשתתפים.

לפני כל פגישה, הכינו סדר יום של נושאים ובחרו מנחה כדי:

  • שיחזיק את המרחב, ישמור על הזמנים וינווט את סדר היום במהלך הפגישה
  • שינחה פעילות מתאימה עבור כל נושא
  • שינחה הערכה בסוף של הפגישה

לשקול בחירת מנחה לתקופה זמן מסויימת. אפילו מנחה לא מנוסה יכול לגרום לשינוי חיובי.

▶ להתכונן לפגישות
◀ סבבים
▲ שיטות מפגש