ארגון יכול להפיק תועלת מהתקשרות מכוונת ומלמידה מאחרים.

הכרה בתלות ההדדית שלו, ארגון יכול במודע להזמין מידע, השפעה, או מיומנויות חיצוניים כדי שיסייעו עם קבלת החלטות וכדי לתמוך בלמידה קולקטיבית.

  • מומחים חיצוניים יכולים להציע נקודת מבט חיצונית ולהביא ידע, הבנה ומיומנויות
  • נציגים של צדדים מושפעים יכולים להביא מידע ולהשפיע על קבלת ההחלטות בדרכים המביאות תועלת ליעדים הכלליים (ראה אלה שמושפעים מחליטים)

▶ אינטראקציות ממוקדות
◀ תחום פתוח
▲ בניית ארגונים