במכוון תתקשרו ותלמדו מאחרים מחוץ למערכת שלכם.

יחידים, קבוצות וארגונים שלמים יכולים להכיר בתלות הדדית ולהזמין בכוונה אנשים מחוץ למערכת שלהם להביא ידע, ניסיון והשפעה כדי לסייע בקבלת החלטות ותמיכה בלמידה קולקטיבית.

מערכות פתוחות (…)

  • מומחים חיצוניים יכולים להציע נקודת מבט חיצונית ולהביא ידע, הבנה ומיומנויות
  • נציגים של צדדים מושפעים יכולים להביא מידע ולהשפיע על קבלת ההחלטות בדרכים המביאות תועלת ליעדים הכלליים (ראה אלה שמושפעים מחליטים)

▶ הכנסת S3
◀ תחום פתוח
▲ בניית ארגונים