מפזרת את הכוח להשפיע, כדי לאפשר לאנשים להחליט ולפעול בעצמם בתוך אילוצים מוגדרים.

מאציל הסמכות יכול לתמוך בנציגים לספק ערך על ידי:

  • הגדרה ברורה של תחומי אוטונומיה ואחריות
  • הבטחה שישנן הזדמנויות ללמידה ופיתוח
  • מתן תמיכה אם נדרש

התאמת מגבלות באופן הדרגתי, בהתחשב ביכולות, במהימנות ובתוצאה.

ביזור ככל האפשר, ושימור השפעה על פי הצורך.

▶ מעגל
▲ בניית ארגונים