ביזור הכוח להשפיע במסגרת מגבלות שהוגדרו. מאפשר לאנשים להחליט ולפעול למען עצמם במענה למניעים של הארגון.

מאציל הסמכויות תומך באנשים בלספק ערך על ידי:

  • הגדרת תחומי אחריות ואוטונומיה בבירור
  • הבטחת למידה ופיתוח מתמשכים
  • מתן תמיכה על פי הצורך

התאמת מגבלות באופן הדרגתי, בהתחשב ביכולות, במהימנות ובתוצאה.

ביזור ככל האפשר, שימור השפעה על פי הצורך.

▶ מעגל
▲ בניית ארגונים