right,fit

מעגל הוא קבוצת אנשים שקולה, בעלת משילות-עצמית וחצי-אוטונומית, המשתפת פעולה כדי לקחת אחריות על תחום.

מעגל:

 • יכול להיות קבוע או זמני
 • עשוי להיות בהתארגנות-עצמית
 • הוא אחראי על ההתפתחות של עצמו ועל אוסף ההסכמים שלו

 • אוטונומיה-חלקית
  • המעגל פועל במסגרת מגבלות התחום שלו
  • כל מעגל יכול ליצור ערך באופן אוטונומי
 • משילות-עצמית:
  • מעגל מחליט באופן רציף מה לעשות כדי להיות אחראי לתחום שלו, וקובע מגבלות על איך ומתי הדברים ייעשו.

▶ תפקיד
◀ האצלת השפעה
▲ בניית ארגונים