• שקיפות השכר צריכה להיות הוגנת
  • להוגנות יש כמה ממדים
  • תפיסת ההגינות היא ספציפית להקשר הארגוני
  • לקחת בחשבון חברים ובעלי עניין רלוונטיים (למשל, משקיעים)
  • ליצור נוסחת שכר:
    • קבועה: מבטיחה קיום
    • משתנה: חלוקה הוגנת של רווחים ועלויות
  • לשקול גמול על שינוי התפקידים
  • ליצור אסטרטגיה למעבר לחוזים חדשים והסכמי פיצויים

שתי דרכים לחשיפת משכורות

inline,fit

▶ תפקיד תומך
◀ עריכת חוזים ואחריותיות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת