צרו נוסחת שכר הוגן והפכו אותה לשקופה.

Transparent salary (also referred to as “open salary”) is the practice of making the salary formula — and often individual compensation as well — transparent to all members of an organization, and sometimes to the public.

נוסחת שכר שקופה צריכה להתאים להקשר של הארגון, ולהתפס כהוגנת על ידי כל בעלי העניין.

תפיסת הוגנות משתנה מאדם לאדם, לפי ההקשר, ולכן יצירת נוסחה לשכר מחייבת פיתוח הבנה משותפת של מה נחשב הוגן.

שקיפות שכר (…)

כאשר מחליטים (או מסכימים) על נוסחת שכר עבור ארגון או מחלקה, שקלו:

  • מה יהיה מתאים להבטחת קיום קבוע
  • כיצד לחשב פיצוי לפי הצורך, השקעה, פרודוקטיביות או הצטיינות
  • כיצד לחלק את רווחי הארגון וכיסוי הפסדים בהתאם לציפיות ולצרכים של בעלי העניין השונים

להחליט כיצד לטפל בגמול על שינוי תפקיד וליצור אסטרטגיה כיצד לעבור לחוזים חדשים ולהסכמי פיצוי.

שתי דרכים לחשיפת משכורות

inline,fit

▶ תפקיד תומך
◀ חוזה לשיתוף פעולה מוצלח
▲ מאפשרים של יצירה משותפת