החלת תבנית התפקיד על קבלנים חיצוניים.

  • להבהיר ולתאר את המניע עבור התפקיד
  • ליצור תיאור של התחום
  • אם בעל ערך, ליישם תהליך בחירה
  • הגבלת תקופת החוזה
  • סקירת עמיתים סדירה מובנית

קבלנים חיצוניים מסכימים לקחת על עצמם את התפקיד.

ראו גם: חוזה עבור שיתוף פעולה

▶ תקנון
◀ שקיפות שכר
▲ מאפשרים של יצירה משותפת