החלת תבנית התפקיד על קבלנים חיצוניים.

  • להבהיר ולתאר את המניע עבור התפקיד
  • ליצור תיאור של התחום
  • ליישם תהליך בחירה
  • הגבלת תקופת החוזה
  • סקירת עמיתים סדירה מובנית

תפקידים תומכים עשויים להיות תפעוליים בלבד, וקבלנים חיצוניים מסכימים לקחת אחריות על תפקידם.

▶ תקנון
◀ שקיפות שכר
▲ מאפשרים של יצירה משותפת