אבטחו את העקרונות והתבניות של S3 בתקנון שלכם על פי הצורך כדי להגן על תקינות משפטית ועל התרבות הארגונית

שקלו:

  • הסכמה ושקילות בקבלת החלטות
  • תהליך בחירה לתפקידי מנהיגות
  • מבנה ארגוני, ערכים ועקרונות
  • השפעת הבעלים או בעלי המניות
  • שיתוף רווחים ועלויות

▶ בניית ארגונים
◀ תפקיד תומך
▲ מאפשרים של יצירה משותפת