בחרו חבר בקבוצה על מנת שישתתף בקבלת החלטות המשילות של קבוצה אחרת כדי לאפשר זרימת מידע והשפעה.

נציגים (מוכר גם בשם קישורים):

  • מייצגים את האינטרסים של קבוצה אחת בקבוצה אחרת
  • נבחרים לתקופת זמן מוגבלת
  • משתתפים בקבלת החלטות המדיניות of the group they link with, and can:
    • להעלות פריטים אל סדר היום
    • להשתתף בגיבוש הצעות
    • raise objections to proposals and existing agreements

▶ צוות מסייע
◀ קישור כפול
▲ בניית ארגונים