נציגים (מוכר גם בשם קישורים):

  • שומרים על האינטרסים של קבוצה אחת בקבוצה אחרת
  • נבחרים לתקופת זמן מוגבלת
  • משתתפים כחברים מלאים בהחלטות המדיניות של המעגל שאליו הואצלו להם סמכויות, והם יכולים:
    • להעלות פריטים אל סדר היום
    • להשתתף בגיבוש הצעות
    • להסתייג להסכמים ולהצעות (כאשר יש סיבה לעשות זאת)

▶ צוות מסייע
◀ קישור כפול
▲ בניית ארגונים