יומן הוא מערכת (דיגיטלית) לאחסון כל המידע הרלוונטי להפעלת הארגון והצוותים שלו. היומן נגיש לכל חברי הארגון, והמידע נשמר חסוי רק כאשר יש סיבה טובה לעשות זאת.

פלטפורמות נפוצות ליומנים הן דפי ויקי (לדוגמה, Dokuwiki or MediaWiki), מערכות ניהול תוכן (לדוגמה, וורדפרס), ו- G Suite, Evernote or Trello etc וכו’.

תוכן היומן

 • ארגון:

  • מניע ראשי, אסטרטגיה וערכים ארגוניים
  • מבנה ארגוני (תחומים וקשרים)
  • הסכמים
 • מעגל:

  • תיאור המעגל והאסטרטגיה
  • הסכמים (כולל תיאורי התחום, אסטרטגיות ותוכניות פיתוח של המואצלים)
  • בקלוג (רשימת מטלות) ומידע אחר הנוגע לעבודה ולמדיניות של המעגל
 • יומנים אישיים

  • תיאורי תחומים, אסטרטגיות ותוכניות פיתוח
  • בקלוג מדיניות ותפעולי
  • החלטות הקשורות באספקת ערך, בתפקיד

▶ יומנאי
◀ קריטריונים להערכה
▲ הגדרת הסכמים