היומנאי אחראי לניהול היומן של המעגל על ידי:

  • תיעוד פרטי ההסכמים, תיאורי התחום, בחירות, מועדי הערכה, פרוטוקולים של ישיבות וכו’.
  • ארגון מידע רלוונטי ושיפור המערכת כאשר זה בעל ערך
  • שמירה על רשומות מעודכנות
  • הבטחת הנגישות לכל מי שבמעגל (ובארגון הרחב כפי שהוסכם)
  • לשים לב לכל ההיבטים הטכניים של הטיפול ביומן (הלוגבוק)

▶ הגדרת הסכמים
◀ יומן
▲ הגדרת הסכמים