right,fit

קבוצות נפגשות במרווחי זמן קבועים כדי להחליט מה לעשות כדי להשיג את היעדים, וכדי להגדיר מגבלות על איך ומתי דברים יעשו.

פגישת מדיניות בדרך כלל:

 • מונחית
 • מוכנת מראש
 • קצובה בזמן של 90-120 דקות
 • מתוזמנת כל 2-4 שבועות

פגישת מדיניות (…)

פגישת מדיניות טיפוסית כוללת:

 • opening: opening: check in with each other and attune to the objective of the meeting
 • עניינים מנהליים
  • לבדוק הסכמה לפרוטוקול של המפגש האחרון
  • להסכים על תאריך הפגישה הבאה
  • לברר אם יש פריטי סדר יום כלשהם של הרגע האחרון, והסכימו על סדר היום
 • פריטים על סדר היום
 • הערכת הפגישה: הרהרו על האינטראקציות שלכם, תחגגו הצלחות ושתפו הצעות לשיפור
 • סגירה: לבדוק מה המצב אחד עם השני. לפני שאתם עוזבים את הפגישה

פגישת מדיניות (…)

פרטי סדר יום טיפוסיים כוללים:

 • דיווחים קצרים
 • הערכת הסכמים קיימים שהגיע מועד הסקירה שלהם
 • בחירת אנשים לתפקידים
 • מניעים חדשים הדורשים החלטות שצריכות להיעשות, כולל:
  • גיבוש הצעות
  • עשיית הסכמים
  • תכנון תחומים, וקבלת החלטה על לקיחת אחריות עבורם (למשל: תפקידים, מעגלים, צוותים או תחומים פתוחים חדשים)

▶ רטרוספקטיבה
▲ אינטראקציות ממוקדות