נפגשים באופן קבוע (בדרך כלל שבועי) עבור דיווח על ותיאום העבודה.

 • הנחו את הפגישה, והשתמשו בסבבים במקום דיונים היכן שיש לזה ערך
 • במידת האפשר, הרכיבו את סדר היום לפני הפגישה
  • כללו דרישות מקדימות שעל המשתתפים להכין
  • פריטים נוספים עשויים להופיע כאשר שומעים דוחות מצב

right,fit

 • דוחות מצב:
  • מדדים של המעגל (אם קיימים)
  • פרוייקטים ומשימות
 • פריטים על סדר היום:
  • שיתוף מידע
  • הוסיפו או עדכנו פעילויות או פרוייקטים
  • הציעו הסכמים חדשים או עדכונים

▶ מאפשרים של יצירה משותפת
◀ פגישות תכנון וסקירה
▲ אינטראקציות ממוקדות