תוצר הוא משהו שמסופק כתוצאה מהסכם כמענה למניע. תוצרים כוללים מוצרים, חומרי גלם, שירותים, חוויות, וטרנספורמציות.

בהקשר של הסכם, תיאור ברור של תוצרים תומך בהבנה משותפת:

  • כולל את כמות הפרטים הדרושים
  • הפניה למסמכים אחרים כאשר הם מועילים או נחוצים

הגדרה מפורשת של תוצרים יכולה להיות שימושית לשיפור:

  • אסטרטגיה ארגונית
  • אסטרטגיה של מעגל
  • תוכניות פיתוח
  • תיאורי התחום
  • כל הסכם אחר (למשל יעדים עסקיים, מדיניות התהליך, תקשורת עם לקוחות)

▶ קריטריונים להערכה
◀ תוצאה מיועדת
▲ הגדרת הסכמים