פרוטוקול פשוט ללמידה, שיתוף מיומנויות, ובניית קשרים, עם כבוד ליכולת הפעולה העצמאית של האנשים.

שאל מישהו, “האם אתה מוכן לעזור לי עם …?” האדם שנשאל יסכים או ידחה עם “כן” או “לא” פשוטים.

  • אם הבקשה נדחית, האדם המבקש מקבל את התשובה ללא משא ומתן או חקירה
  • אם הבקשה אינה ברורה, שאל לגבי מידע נוסף
  • אם אתה מקבל את הבקשה לעזרה, תמוך בעמית שלך בצורה הטובה ביותר שאתה יכול

▶ משוב עמיתים
▲ פיתוח עמיתים