פרוטוקול פשוט ללמידה, שיתוף מיומנויות, ובניית קשרים, עם כבוד לאוטונומיה של אנשים.

שאל מישהו, “האם אתה מוכן לעזור לי עם…?” האדם שנשאל עונה עם “כן” או “לא” פשוטים.

  • אם הבקשה נדחית, האדם המבקש מקבל את התשובה ללא משא ומתן או חקירה
  • אם הבקשה אינה ברורה, שאל לגבי מידע נוסף
  • אם אתה מקבל את הבקשה לעזרה, תמוך בעמית שלך בצורה הטובה ביותר שאתה יכול

▶ משוב עמיתים
▲ פיתוח עמיתים