הזמן עמיתים כדי לתת לך משוב בונה על:

  • ביצועים בתפקיד
  • משוב כללי על השתתפות ושיתוף הפעולה שלך
  • איזשהו היבט מסוים שאתה עשוי להיות מעוניין בו

שיקולים:

  • בקש מהעמיתים לקחת קצת זמן כדי להתכונן
  • הזמן גם הערכות וגם הצעות ישימות לשיפור
  • שאל שאלות כדי להבין טוב יותר את המשוב, והימנע מלדון או לשפוט אותו
  • החלט עבור עצמך מה תעשה עם המשוב

▶ סקירת עמיתים
◀ בקשת עזרה
▲ פיתוח עמיתים