שבירת הסכמים היא לפעמים הכרחית, אך עשוייה להגיע במחיר לקהילה.

היו אחראים:

  • נקו הפרעות
  • עירכו מעקב בהקדם האפשרי עם אלה שנפגעו
  • שנו את ההסכם במקום שוב ושוב לשבור אותו

▶ חוזה לשיתוף פעולה מוצלח
◀ מנחה מדיניות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת