• היא לפעמים נחוצה
  • אבל עלולה לבוא במחיר לקהילה
  • היה אחראי!
    • נקה הפרעות
    • עדכנו בהקדם האפשרי את אלה שמושפעים או שנושאים באחריות
    • זמו שינויים במקום שוב ושוב לשבור את אותו ההסכם

▶ עריכת חוזים ואחריותיות
◀ מנחה מדיניות
▲ מאפשרים של יצירה משותפת