right,fit

היפגשו מדי יום כדי לארגן עבודה, להנחות למידה ולשפר את הפרודוקטיביות והאפקטיביות שלכם.

  • קצובה בזמן (בד”כ 15 דקות)
  • נערכת כל יום באותה השעה
  • הקבוצה מתאספת סביב לוח/כלי ניהול פרויקטים גלוי כדי:
    • לארגן עבודה יומית
    • לטפל במכשולים/חסמים
    • להסתגל להסכמים קיימים או ליצור הסכמים חדשים על המקום

▶ תכנון וסקירת פגישות
◀ רטרוספקטיבה
▲ אינטראקציות ממוקדות