תוכנית כיצד לפתח דרכים אפקטיביות יותר של לקיחת אחריות עבור תחום, מוסכמת בין מאציל הסמכויות למואצל.

תוכנית הפיתוח עשויה להתייחס לאדם בתפקיד, או לקבוצה (למשל, מחלקה, מעגל, צוות או תחום פתוח).

הפיתוח עשוי להתרחש בצורה של דיוק תיאור המניע והתחום, תיקונים לאסטרטגיה, הסכמים חדשים או מעודכנים ופעולות ספציפיות שיש לנקוט, או בתחום של מאציל הסמכויות, או בתחום של המואצל.

תוכנית פיתוח (וכל ההמלצות הנלוות לשינויים בתיאור התחום ובהצהרת המניע) מחייבת הסכמה של מאציל הסמכויות ושל המואצל.

inline,fit

▶ פיתוח עמיתים
◀ סקירת עמיתים
▲ פיתוח עמיתים