אנשים מושכים פריטי עבודה חדשים כאשר יש להם יכולת (במקום שהעבודה תוקצה או תידחף אליהם).

תעדוף פריטי עבודה ממתינים כדי להבטיח שפריטים חשובים יעבדו עליהם תחילה.

משיכת עבודה מונעת עומס יתר על המערכת, במיוחד כאשר העבודה בתהליך (WIP) לאדם מוגבלת.

▶ הגבלת עבודה בתהליך
◀ נראות העבודה
▲ ארגון העבודה