• אנשים מושכים פריטים חדשים כאשר יש להם יכולת (במקום שהעבודה תידחף לעברם)
  • תעדוף פריטי עבודה זמינים כדי להבטיח שפריטים חשובים יעבדו עליהם קודם
  • מונע עומס יתר על המערכת, במיוחד כאשר העבודה בתהליך (WIP) לאדם מוגבלת

▶ הגבלת עבודה בתהליך
◀ נראות העבודה
▲ ארגון העבודה