ערבו את כל מי שיושפעו מההחלטה, כדי לשמור על שקילות ואחריות, והגדילו את כמות המידע הזמין על הנושא.

עבור קבוצות גדולות יותר:

  • הנחו את התהליך במספר שלבים וצרו קבוצות קטנות יותר שיבחרו נציגים
  • הגדירו תהליך וירטואלי, א-סינכרוני, מוגבל בזמן ובשלבים

שקלו לכלול את אלה שמושפעים גם בסקירה ובהערכה של החלטות.

▶ גיבוש הצעה
◀ הערכת הסכמים
▲ יצירה משותפת ופיתוח