עירבו אנשים בקבלת החלטות המשפיעות עליהם, כדי לשמור על שקילות ואחריות, ולהגדיל את כמות המידע הזמין בנושא.

עבור קבוצות גדולות יותר:

  • הנחו את התהליך במספר שלבים וצרו קבוצות קטנות יותר שיבחרו נציגים
  • use an online tool and conduct an asynchronous, time-boxed and staged process

שקלו לכלול את אלה שמושפעים גם בסקירות ובפיתוח החלטות.

▶ יצירה משותפת של הצעה
◀ להעריך ולפתח הסכמים
▲ יצירה משותפת והתפתחות